Drodzy Zelatorzy i Zelatorki oraz wszyscy Członkowie Kół Żywego Różańca! 

Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia jako wspólnota Żywego Różańca pielgrzymujemy do Leśnej Podlaskiej. 27 sierpnia 2022r spotkamy się w leśniańskim sanktuarium, aby podziękować za wszelkie dobro, przeprosić za grzechy i zaniedbania oraz poprosić Maryję, opiekunkę Podlasia, aby wyprosiła potrzebne łaski na wszystkie problemy współczesnego świata.

Wraz z Moderatorami Rejonowymi i Diecezjalną Radą Żywego Różańca serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Dyrektorium o Pobożności Ludowej przypomina, że pielgrzymka to: znak i obraz drogi do królestwa niebieskiego, podobna jest do „drogi nawrócenia”. Od uświadomienia sobie własnego grzechu do osiągnięcia wewnętrznej wolności i do głębokiego zrozumienia znaczenia życia. Jest oddechem i przerwą w codziennej monotonii, bo daje człowiekowi choć trochę odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą w troskach życia, które dla wielu, stanowią dokuczliwy ciężar. Jest też okazją do okazania chrześcijańskiego braterstwa, do zgodnego współżycia i miłości, a przede wszystkim aktem kultu, żeby spotkać się z Bogiem, przeżyć Jego obecność, otwierając przed Nim swoje serce (286). Trud pielgrzymowania do sanktuarium Maryjnego związany jest z pomocą i wsparciem Maryi w procesie naszego nawracania i otrzymania potrzebnych łask i pociech przez Jej wstawiennictwo. Wobec wielu różnych zagrożeń duchowych i bezpieczeństwa naszych granic, podejmijmy pielgrzymkę, która jest formą pokuty, aby zrównoważyć zło i uprosić miłosierdzie u Boga obrażanego przez nasze grzechy. Ponownie oddajmy się pod opiekę Tej, która może nas ocalać i chronić przed złem.

W tym roku podejmiemy temat "Rozwój duchowy a różaniec". Konferencję wygłosi ks Teodor Sawielewicz z diecezji wrocławskiej, który jest duchowym przewodnikiem internetowej wspólnoty „Teobańkologii". Autor takich pozycji jak: Siła różańca; Zeszyt Nowenny Pompejańskiej. 54 dni w ramionach Maryi; Różaniec w trudnych sprawach ze świętą Ritą; Zeszyt walki duchowej. 60 dni błogosławionego wzrostu. Powyższe pozycje będzie można nabyć podczas pielgrzymki.

Dyrektorium o Pobożności Ludowej stwierdza, że Podróżowanie pielgrzyma przypomina Jezusa i Jego uczniów, którzy przemierzali drogi Palestyny, by zwiastować Ewangelię zbawienia, a pielgrzymi stają się „wędrującymi głosicielami Chrystusa" (286) Niech nie zabraknie świadków Chrystusa, którzy pod przewodnictwem Matki Bożej, coraz bardziej stają się naśladowcami Chrystusa i gorliwymi współpracownikami w Dziele Zbawienia. Dlatego też zawierzymy siebie i swoje rodziny naszej Matce.

Podczas pielgrzymki prosimy o zarejestrowanie grup i pobranie materiałów związanych z tematem pielgrzymki "Rozwój duchowy a różaniec" opracowanych przez ks. Teodora Sawielewicza. Polecamy to wydarzenie Waszej modlitwie, prosimy zelatorów parafialnych o organizację pielgrzymek oraz obecność członków Stowarzyszenia ,,Żywy Różaniec'' oraz wszystkich chętnych. Niech nie zabraknie nikogo, któremu droga jest modlitwa różańcowa. Ufamy, że Leśniańska opiekunka Podlasia nie odmówi nam łask, których potrzebujemy do odczytywania i wiernego wypełniania woli Boga oraz ochroni przed współczesnymi zagrożeniami naszego zbawienia.

Dla pokrycia kosztów organizacyjnych (posiłek, materiały, ofiara dla prelegenta i zespołu muzycznego) będziemy zbierali kolektę przy rejestracji (15 zł. /osobę ). Będzie też możliwość wpłaty ofiary na misje oraz zebranych ofiar na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Za Ofiarodawców sprawowana jest Msza Święta w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Bóg zapłać!

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa parafii u dekanalnych zelatorów, bądź pod numer telefonu 696502852 do 23 sierpnia 2022. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Bądźmy wspólnie przy naszej Matce, aby szerzyć Jej cześć oraz wyrazić swoją miłość i wdzięczność.

 

Diecezjalna Rada Żywego Różańca,

Moderatorzy Rejonowi i Moderator Diecezjalny
ks. Grzegorz Koc

 


Program pielgrzymki:

9.00 Recepcja

10.00 Rozpoczęcie

Słowo wprowadzenia

-o. Justyn Duszczyk - Przeor

- ks. Grzegorz Koc - Moderator Żywego Różańca

10.15 Konferencja - Rozwój duchowy a różaniec - ks Teodor Sawielewicz TEOBAŃKOLOGIA

11.15 Różaniec ŚW.

11.45 Przygotowanie do Mszy Świętej

12.00 Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego

13.30 Modlitwa uwielbienia Pana Jezusa z Maryją

14.15 Agapa

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa

ok 16.00 Zakończenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY