Kościół Parafialny w Lubieniu

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MIKOŁAJA

W LUBIENIU

(najważniejsze informacje)

 

Parafia erygowana w 1919 r.

- aktualna liczba katolików - 1540;

Punkty duszpasterskie (kościół i kaplica):

I - kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Lubieniu;

II - kaplica pw. św. Jana Chrzciciela w Wyrykach;

Miejscowości należące do parafii - liczba zameldowanych mieszkańców - na I 2018 (odległość od kościoła):

Lubień - 225 (2 km)

Lipówka - 88 (3 km)

Wyryki Kolonia - 71 (3 km)

Wyryki Adampol, Połód i Wola - 256+354+188 (4 - 10 km)

Ignaców - 13 (5 km)

Kaplonosy - 273 (7 km)

Zahajki - 279 (7 km)

Horostyta - 100 (8 km)

Zamołodycze - 110 (8 km)

Krukowo /Smolarnia - 17 (18 km)

 

Odpusty w parafii:

KOŚCIÓŁ:

6 XII - św. Mikołaja

15 VIII - Wniebowzięcie NMP

- Nabożeństwo Czterdziestogodzinne: 13 - 15 sierpnia;

KAPLICA:

24 VI - św. Jana Chrzciciela;

 

 

OGÓLNY RYS HISTORYCZNY:

Pierwsza wzmianka o kościele w Lubieniu pochodzi z 1608r. (zob. W. Słobodian, Cerkvy Chołmskoj jeparchii, Lwów 2005).

Od 1647r. parafia obrządku grecko - katolickiego posiada nową świątynią.

W 1784r. zostaje wybudowany kolejny drewniany kościół unicki.

W 1875r. zamieniony na prawosławną cerkiew. Czas prześladowań unitów.

W 1919 r. (9 sierpnia) świątynia rekoncyliowana na kościół rzymskokatolicki.

Od 5 grudnia 1919 r. w parafii pierwszy proboszcz ks. Zygmunt Brudnicki.

20 września 1920 r. biskup podlaski dekretem ustanowił parafię rzymskokatolicką w Lubieniu.

W 1938 r. staraniem ks. Mieczysława Klimczyka wybudowano obecny murowany kościół, drewniana świątynia została przeniesiona do Woli Korybutowej (diecezja lubelska).

Dnia 14 stycznia 1940 r. zostaje zamordowany proboszcz lubieński ks. Marceli Weiss i w latach 1940 - 45 kościół został zajęty przez prawosławnych i zamieniony na cerkiew.

Dopiero od 1946 r. kościół zaczyna na nowo służyć wspólnocie katolickiej.

kaplicaKaplica pw. św. Jana Chrzciciela w Wyrykach została wybudowana w latach 1984 - 86 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Dzyra. Kaplica poświęcona przez Biskupa Siedleckiego Jana Mazura 24 sierpnia 1986r.

W kościele - w ołtarzu głównym ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus (Matka strapionych) z dawnej świątyni unickiej. W lewym ołtarzu bocznym obraz św. Mikołaja - Patrona Parafii;

Na parafialnym cmentarzu pochowany Ks. Marceli Weiss - na pomniku napis:

" Ś.P. ks. Marceli Weiss

zamordowany 14 I 1940

przeżył lat 70

w kapłaństwie 46"

Przed kościołem drewniany krzyż, pamiątka misji św. 29 XI - 6 XII 1959 r. OO. Oblatów;

Na froncie kościoła tablica upamiętniająca misje ewangelizacyjne i nawiedzenie relikwii bł. Męczenników Podlaskich. 24-30 IX 1997 r.

Tablica pamiątkowa w przedsionku świątyni:

"W 75 ROCZNICĘ

MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI

KS. MARCELEGO WEISSA

PROBOSZCZA LUBIEŃSKIEGO

PRZYRZEKAMY MĘŻNIE TRWAĆ

PRZY WIERZE ŚWIĘTEJ

I KOŚCIELE KATOLICKIM

PARAFIANIE A.D.2015"

W przedsionku kościoła jedna duża tablica upamiętniająca żołnierzy AK poległych w bitwie pod Wyrykami 8 V 1944 r., oraz 3 indywidualne tablice dedykowane poległym żołnierzom AK;

 

W lesie przy drodze z Wyryk do Włodawy, w miejscu zamordowania ks. Marcelego Weissa stoi pomnik z dużych głazów z krzyżem i tablicę z napisem:

" Ś.P. Ks. Marceli Weiss

proboszcz par. Lubień

przeżył lat 70

zamordowany 14 I 1940"

Pod spodem na kamieniu napis:

"Polecamy Bogu wszystkie ofiary wojny 1939 - 1945"

 

W głębi lasu drewniany stary krzyż z napisem na ramionach:

"Nie zabijaj.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie"

 

Przy kaplicy w Wyrykach:

Pamiątkowy głaz poświęcony śp. ks. Janowi Adamiukowi, tablica z napisem:

"Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci Psalm 112,6

Ks. Jan Adamiuk ur. w Wyrykach dn. 29.10. 1948 r.

Świecenia kapłańskie przyjął 22. 06. 1974 r.

Służył Bogu jako misjonarz (sercanin) przez 24 lata

w tym 20 lat na misji w Kongo (Zair)

Zmarł 08.05.1998 r. w Belgii.

W dowód pamięci wdzięczni ziomkowie"

 

Na placu przed kaplicą:

Duży Krzyż z kamieni polnych z tablicą:

14 IX 2016

W ROKU JUBILEUSZU

1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

ŚDM W KRAKOWIE

W ROKU MIŁOSIERDZIA

WIERNI BOGU, EWANGELI I KRZYŻOWI

MIESZKAŃCY WYRYK

10 VI 1983

Obok krzyża pod dębem, głaz (2016) z tablicą i napisem:

DĄB - POMNIK PAMIĘCI

KS. MARCELEGO WEISSA

POSADZONY

3 MAJA 2006 R.

Obecnie na terenie parafii rzymskokatolickiej w Lubieniu jest też 5 starych cmentarzy unickich/ prawosławnych - dziś zarządzają nimi parafie prawosławne w Horostycie i we Włodawie.

PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII W LUBIENIU:

ś.† p. ks. Zygmunt Brudnicki (1919-1934)

ś.† p. ks. Mieczysław Klimczyk (1934-1939)

ś.† p. ks. Zygmunt Mościcki (1939)

ś.† p. ks. Marceli Weiss (1939-1940)

ś.† p. ks. Stefan Piętka (1941-1944)

ś.† p. ks. Mieczysław Patejuk (1946-1950)

ś.† p. ks. Marian Jabłoński (1950-1951)

ś.† p. ks. Stanisław Tkacz (1951-1957)

ś.† p. ks. Bolesław Grzywaczewski (1957-1964)

ś.† p. ks. Stanisław Byczyński (1964-1965)

ś.† p. ks. Eugeniusz Zabłocki (1965-1975)

ś.† p. ks. Edward Przybyś (1975-1977)

ks. Jan Kapłan (1977)

ś.† p. ks. Stanisław Dzyr (1977-1988)

ś.† p. ks. Czesław Czerwiński (1988-1989)

ks. Henryk Kalitka (1989-2004)

WIKARIUSZE:

ks. Eugeniusz Juszczuk ( 1989 - 90)

ks. Zbigniew Szyprowski (2001-2005)

ks. Janusz Strzałkowski (2004–2013)

ks. Jarosław Sutryk (1 XII 2013 - 14 III 2018) 

ks. Adam Haraszczuk (15 III 2018 - )

Z PARAFII LUBIEŃ POCHODZI:

Ks. Tadeusz Wołos - pracuje na Ukrainie (sercanin, wyśw. 1987 r.)

SIOSTRY ZAKONNE Z PARAFII LUBIEŃ:

s. Chrystiana Busko - loretanka, śluby wieczyste - 1983 r.

s. Jolanta Wołos - urszulanka, śluby wieczyste - 1989 r.

s. Sylwia Chudaś - albertynka, śluby wieczyste - 2003 r.

s. Julia Buska - albertynka, śluby wieczyste - 2011 r.

s. Małgorzata Czelej - nazaretanka; śluby wieczyste - 2016 r.

ZMARLI KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

ś.† p. ks. Jan Adamiuk, (sercanin, zm. 1998 r.)

ś.† p. O. Władysław Wasiluk (oblat, zm. 1999 r.)

ś.† p. O. Robert Mirosław Łukaszuk (paulin, zm. 2008 r.)

ś.† p. Ks. Julian Sadowski (misjonarz Św. Rodziny, zm. 2017 r.)