1. Na naszym Cmentarzu Parafialnym w Lubieniu przygotowujemy się do inwentaryzacji grobów, która w niedalekiej przyszłości może być wymagana prawem. Powstanie cyfrowa baza danych z numerami grobów. Proszę o uporządkowanie nagrobków, uzupełnienie napisów na tablicach nagrobnych i wykoszenie trawy, ponieważ będą robione fotografie każdego z istniejących grobów i udostępnione w internecie. Czekam na wyznaczenie terminu rozpoczęcia prac przez firmę, która zgodziła się to wykonać. Mam nadzieję, że na najbliższy Odpust Parafialny 15 sierpnia najważniejsze prace będą zrobione.

  2. Po niedzieli 3 lipca 2022r. Komisja złożona z Radnych Parafialnych i Proboszcza Parafii – Administratora Cmentarza dokona oględzin wszystkich krzyży i tablic nagrobnych na Cmentarzu Parafialnym w Lubieniu pod względem bezpieczeństwa. Wszystkie wątpliwej wytrzymałości tablice, krzyże oraz inne elementy nagrobków stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia zostaną zdemontowane i położone na grobie. Powodem podjętego działania są przypadki nieszczęśliwych wypadków na cmentarzach, o których informują media. Proszę o wszystkim poinformować rodziny i dysponentów grobów mieszkających poza naszą Parafią, za to już teraz dziękuję.

 

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja Biskupa

ks. Adam Haraszczuk