banerMisje diecezja

Program Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych

w Parafii Św. Mikołaja w Lubieniu.

9 – 16 czerwca 2019 r.

Przed rozpoczęciem Misji Świętych:

Udekoruj swój dom religijnym znakiem lub flagą, odnów przydrożną kapliczkę bądź krzyż, zaplanuj tydzień tak, by uczestniczyć w Misjach Parafialnych. Zatroszcz się, by razem z Tobą nie zabrakło Twoich najbliższych. Mów wszystkim o Misjach.

Dzień pierwszy – 9 czerwca – Niedziela

Temat: W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka.

8.00 - w kościele w Lubieniu: Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych (błogosławieństwo

misjonarza i symboliczne przekazanie kluczy, Ewangelii oraz stuły)

10.00 - (kaplica Wyryki ) Eucharystia z nauką misyjną.

12.00 - w kościele w Lubieniu: Eucharystia z nauką misyjną.

20.00 - Różaniec św. i Apel Jasnogórski w kościele.

Wprowadzenie w następny dzień: Jutro dzień symbolicznego zerwania z tym co pogańskie i bałwochwalcze oraz uwalniająca modlitwa egzorcyzmu. Zabierzmy na jutro lampiony.

Dzień drugi – 10 czerwca – Poniedziałek

Temat: Bóg jest jeden i jest Miłością

17.30 - Różaniec św.

18.00 - Liturgia Słowa Bożego z katechezą misyjną oraz uroczystym wyrzeczeniem się zła, egzorcyzmem i symbolicznym wprowadzeniem do Kościoła, Apel Jasnogórski. Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa pokutna procesja na cmentarz. Zabierzmy lampiony.

Wprowadzenie w dzień następny: Jutro dzień pojednania. Jeśli możesz i zdrowie ci na to pozwoli podejmij post o chlebie i wodzie w intencji nawrócenia parafii. Klęknij z całą rodziną do pacierza, na koniec podajcie sobie dłonie i przeproście się wzajemnie. Jeśli gniewasz się z kimś od lat to jest właśnie czas, gdy Bóg pomoże Ci przebaczyć.

Dzień trzeci – 11 czerwca - Wtorek

Temat: Chrystus wyzwala mnie z grzechu

17.30 - Różaniec św.

18.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwa przebłagalna za grzechy.

Uczynek na dziś: Przygotuj krzyżyk lub medalik dla siebie oraz najbliższych, który jutro zostanie uroczyście nałożony w kościele. Zabierz też jutro do kościoła świecę.

Dzień czwarty – 12 czerwca - Środa

Temat: Jezus moim Panem i Zbawicielem

17.30 - Różaniec św.

18.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie krzyżyków i medalików i włożenie ich przez kapłana.

19.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienia duszy i ciała.

Apel Jasnogórski.

Uczynek na dziś: Przygotuj Pismo św. i wraz z najbliższymi zabierz je jutro do kościoła.

 

misjeBaner

Dzień piąty - 13 czerwca - Czwartek

Temat: Otrzymałeś Ducha Świętego

17.30 - Różaniec św.

18.00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma św. Apel Jasnogórski.

Uczynek na dziś: Zatroszczę się o osoby chore i niedołężne. Jeśli jest taka możliwość przywieź je jutro do kościoła.

Dzień szósty - 14 czerwca – Piątek

Temat: W krzyżu zbawienie

9.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

10.00 - Eucharystia z obrzędem namaszczenia chorych. Po niej odwiedziny chorych w domach.

17.30 - Różaniec św.

18.00 - Eucharystia z nauką misyjną. Droga Krzyżowa przez Lubień.

Dzień siódmy - 15 czerwca – Sobota

Dzień siódmy - 15 czerwca – Sobota

Temat – Oto Matka Twoja

Przybycie Świętych Znaków: Kopii Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i Relikwii Męczenników Podlaskich.

11.00 - Modlitewne przygotowanie

11.40 - Procesja wprowadzenia Świętych Znaków

12.00 - Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza

Gurdy z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.

19.00 - Różaniec św. i Apel Jasnogórski

Uczynek na dziś: Przygotuj krzyż ścienny i przynieś go jutro do kościoła.

Dzień ósmy - 16 czerwca – Niedziela

Temat: Bądźcie moimi świadkami Nie będzie Mszy św. w kaplicy w Wyrykach

10.00 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła

12.00 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła. Misyjne błogosławieństwo dzieci, poświęcenie misyjnych krzyży domowych i pożegnanie Świętych Znaków.

Uroczyste postawienie Krzyża misyjnego.

MÓDLMY SIĘ O BŁOGOSŁAWIONE OWOCE TEGO ŚWIĘTEGO CZASU

MODLITWA W INTENCJI MISJI PARAFIALNYCH

Panie Jezu, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, powierzamy Ci z ufnością czas naszych jubileuszowych misji parafialnych i prosimy – ześlij Swojego Ducha Świętego i napełnij Twoją łaską serca wszystkich parafian. Niech Duch Święty umocni to co słabe, uleczy to co chore, pojedna co skłócone, oświeci to co zakryte ciemnościami grzechu, uwolni to co w kajdanach nałogów i ożywi to co duchowo umarłe. Niechaj udzieli Księdzu Misjonarzowi oraz każdemu z nas obfitości Twoich darów i pomoże otworzyć serca na ogrom Twojej łaski. Niech czas misji parafialnych, czas głoszenia Dobrej Nowiny, odmieni oblicze naszej Lubieńskiej Parafii.

 

 

Święta Maryjo, Pani Lubieńska – módl się za nami.
Święty Mikołaju, patronie naszej parafii – módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, patronie kaplicy w Wyrykach – módl się za nami.
Wypraszajcie dobre owoce misji dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Amen