litania
pozostawiam zdjęcie z 2012 r., przedstawiające prastary terebint, pod którym na Górze Błogosławieństw, Chrystus wygłosił Kazanie - zob. Mt 5, 1n.

Z trzech drzew które rosły już w czasach Pana Jezusa, w 1913 r. dwa zostały wycięte przez jakiegoś muzułmanina, współcześnie pozostał ten ostatni terebint...

Niestety dziś już nie ma i tego drzewa! Ten prastary terebint upadł, umarł...

Ale Chrystusowe Kazanie na Górze, jest wciąż żywe i pozostanie z nami na zawsze!

W tym duchu Chrystusowych Błogosławieństw modliłem się nie raz i dziś pozostawiam Wam, bliski mojemu sercu - tekst - Litanii pokory:

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego

 

Wybaw mnie Panie!
- od pragnienia, by być szanowanym
- od pragnienia, by być kochanym ...
- od pragnienia, by być chwalonym ...
- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami...
- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych ...
- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę ...
- od pragnienia, by być podziwianym ...

Wybaw mnie Panie!
- od obawy, by nie być upokorzonym ...
- od obawy, by nie być lekceważonym ...
- od obawy, by nie być odrzuconym ...
- od obawy, by nie być oszukanym ...
- od obawy, by nie być zapomnianym ...
- od obawy, by nie być wyśmianym ...
- od obawy, by nie być obrażonym ...
- od obawy, by nie być podejrzanym ...
- od obawy, by nie być ostatnim ...

Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
- aby inni byli bardziej kochani ode mnie...
- aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać ...
- aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono ...
- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim ...
- aby inni byli świętsi ode mnie...

A ja byle bym, na ile mogę, stał się świętym ...

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego!

Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę;

daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą, mocą łaski zmieniał to, co zmienić mogę;

udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ks. Jarosław Sutryk