Strona główna

litania
pozostawiam zdjęcie z 2012 r., przedstawiające prastary terebint, pod którym na Górze Błogosławieństw, Chrystus wygłosił Kazanie - zob. Mt 5, 1n.

Z trzech drzew które rosły już w czasach Pana Jezusa, w 1913 r. dwa zostały wycięte przez jakiegoś muzułmanina, współcześnie pozostał ten ostatni terebint...

Niestety dziś już nie ma i tego drzewa! Ten prastary terebint upadł, umarł...

Ale Chrystusowe Kazanie na Górze, jest wciąż żywe i pozostanie z nami na zawsze!

W tym duchu Chrystusowych Błogosławieństw modliłem się nie raz i dziś pozostawiam Wam, bliski mojemu sercu - tekst - Litanii pokory:

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego

 

Wybaw mnie Panie!
- od pragnienia, by być szanowanym
- od pragnienia, by być kochanym ...
- od pragnienia, by być chwalonym ...
- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami...
- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych ...
- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę ...
- od pragnienia, by być podziwianym ...

Wybaw mnie Panie!
- od obawy, by nie być upokorzonym ...
- od obawy, by nie być lekceważonym ...
- od obawy, by nie być odrzuconym ...
- od obawy, by nie być oszukanym ...
- od obawy, by nie być zapomnianym ...
- od obawy, by nie być wyśmianym ...
- od obawy, by nie być obrażonym ...
- od obawy, by nie być podejrzanym ...
- od obawy, by nie być ostatnim ...

Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
- aby inni byli bardziej kochani ode mnie...
- aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać ...
- aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono ...
- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim ...
- aby inni byli świętsi ode mnie...

A ja byle bym, na ile mogę, stał się świętym ...

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego!

Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę;

daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą, mocą łaski zmieniał to, co zmienić mogę;

udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ks. Jarosław Sutryk

EDK 2020

EDK 2010

EDK 2019

edk2019

EDK 2018

edk-2018-logo

EDK 2017

big edk2017

EDK 2016

lnp2016

Ta witryna używa plików cookies zapewnienia pełnej funkcjonalności dla różnych przeglądarek i systemów operacyjnych. index.php?id=5