Strona główna

07012018"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." (J 1,1-18)

 

Te jakże znane słowa Prologu - Ewangelii według św. Jana - są zaproszeniem do poszukiwania i spotkania się z Mądrością. To słowa, które prowadzą na drogę prawdziwej Mądrości!

To "Słowo, które się stało ciałem", to greckie "Logos" - pojęcie o niesamowicie bogatym znaczeniu. Można je przetłumaczyć jako "Sens", lub jako "Mądrość" - czyli: "Sens, Mądrość przyszła do swoich a swoi jej nie przyjęli…"

My, jednak spróbujmy poszukać prawdziwej Mądrości!

Papież Franciszek podczas ŚDM w Krakowie, mówił nie tylko do młodzieży, ale do każdego z nas, że trzeba wstać z kanapy i założyć buty...

Trzeba się ruszyć, nie czekać na gotowe, nie pozwolić, aby nas ogłupiano, oszukiwano, aby inni myśleli za nas, decydowali bez naszej zgody i wiedzy, aby nami manipulowali...

Podstawą prawdziwej mądrości jest jej zdobywanie, szukanie!

Jakimś symbolem przeciwieństwa mądrości czyli głupoty... jest siedzenie przed telewizorem z pilotem w ręki, chipsami i piwem, całymi godzinami. Oczywiście nie telewizor jest zły, tylko problem jest w tym, który go ogląda, co ogląda i ile czasu...!

Mamy wybór, ale trzeba mieć świadomość, że mamy wiele złych programów - dlatego, tak bardzo potrzeba mądrości!

W 2013 r. podano wyniki badań, na jakie 10 produktów spożywczych Polacy wydają najwięcej. Przez rok wydaliśmy na nie ponad 48 mld zł: Miejsce - 10. jogurty/ 9. słone przekąski/ 8. twarogi, sery/ 7. woda mineralna/ 6. oleje, tłuszcze, margaryny/ 5. soki, napoje, nektary/ 4. kawa/ 3. napoje gazowane... - a dwa pierwsze miejsca?2. wódka - 1. piwo!

Na wódkę i piwo wydaliśmy dokładnie połowę z tego, co na całość, czyli na każdego, jednego mieszkańca Polski - wypadło ok. 622 zł rocznie na wódkę i piwo.

Co oznacza, że rodzina 4 osobowa - wydała na wódkę i piwo 2488 zł - statystycznie, w rzeczy samej!

A nasza parafia (ponad 1,5 tys. dusz) przez rok wydała prawie 1 milion zł. (957880) tylko na wódkę i piwo!!! - ile by można za to zrobić dobra?

Nasz tegoroczny remont -150 tys., 3 lata zbieraliśmy te pieniądze, a to tylko 15 %!

Pewnie niektórzy pomyślą i może powiedzą, że ksiądz znów o pieniądzach?! - ale tu potrzeba prawdziwej mądrości!

Ale na pieniądze się, przecież nie przeliczy - dzieciństwa bez uśmiechu, przemocy, awantur w środku nocy. Zrujnowanego życia, zniszczonej gospodarki, wypadków, przedwczesnych pogrzebów. Zdrad i rozwiązłości, rozwodów, bezbożności i deptania Bożych Przykazań!

Bez mądrości, zmarnuje się wszystko, bez mądrości do niczego się nie dojdzie. Mądrość to prawdziwe bogactwo!

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach, usłyszałem pierwszy raz słowa hymnu szkoły:

"Bo w życiu trudno ci będzie

bez wiedzy i bez zawodu

Mądry potrzebny jest wszędzie

jest radością narodu."

Wtedy pomyślałem, że mądry jest nie tylko radością narodu, ale radością Kościoła, radością Boga. Jest pragnieniem Serca Bożego, pragnieniem Boga, który jest Sensem i Mądrością!

Pomyślałem, trzeba mówić o prawdziwej Mądrości, bo Bóg jest Mądrością. Kto Go odnalazł - znalazł Wszystko!

Jezus Chrystus jest Mądrością - "mądrością wcieloną". Mądrość w Jezusie Chrystusie - Słowie Wcielonym jest fundamentem naszego życia i naszej wiary!

Czasem nam tak bardzo brakuje tej mądrości prawdziwej, brakuje dobrej wiedzy, brakuje rozumu, choć nikt się raczej nie przyznaje, że mu brak rozumu...?

Jest taka stara anegdota, o zepsutym samochodzie pana hrabiego... Kowal raz stuknął młotkiem i samochód zapalił - za tą naprawę zażyczył sobie 100 zł. Hrabia oburzony, że tak drogo, zażądał rachunku. Kowal na kawałku kartki ołówkiem napisał: "za stukniecie młotkiem - 1 zł. Za to, że wiedziałem, gdzie stuknąć - 99 zł."

Przenosząc to na życie wiary, trzeba pamiętać, że mało wiedzy często oddala od Boga, zaś dobra, porządna, gruntowna wiedza prowadzi do Boga...

Św. Jan Paweł II w encyklice "Fides et ratio" - Wiara i rozum - mówił: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie".

Mądrość, prawda, poznanie są bezcenne. Bez nich jesteśmy jak ptak bez skrzydła...

Jeśli ciągle narzekamy, że świat jest źle urządzony, że tyle w nim bezsensu, głupoty. To odpowiedź brzmi:

"Sens, Mądrość zamieszkała wśród ludzi, przyszła do swoich, a swoi jej nie przyjęli…, bo ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło!"

Największym absurdem naszego życia jest to, że człowiek, który został stworzony przez Boga z miłości i w pełni Bożego Sensu i Mądrości, ucieka od Boga, aby pogrążyć się w bezsensie i ciemności.

Nie ma postawy bardziej irracjonalnej, niż układanie swojego życia według założenia, że świat powstał przypadkiem, że wszystko ma swój początek w jakimś pierwotnym bezsensie, nicości, pustce i ostatecznie do tego bezsensu zmierza - tu potrzeba prawdziwej mądrości!

Dlatego wciąż potrzeba nam, by Słowo Bożej Mądrości i Sensu naprawdę stawało się Ciałem w naszym życiu. By w nasze życie, w którym tak wiele bezrozumu (z powodu nie przyjęcia Mądrości Bożej), egoizmu (nie przyjęcia Bożej Miłości), zakłamania i wzajemnej agresji (nie przyjęcia Bożego Sensu), zstąpił sam "Boski Logos", w którym świat został stworzony.

Tylko On jest w stanie naprawić to, co człowiek popsuł i zamienił na bezład…

Tylko On jest w stanie wyprowadzić człowieka z ciemności, bezładu i pustki, i przywrócić nam godność dzieci Bożych. Dzieci stworzonych na obraz i podobieństwo samego Boga, który jest Mądrością i Sensem wszystkiego.

Ten Boski Logos - Słowo - Sens - Mądrość - to Jezus Chrystus, i tylko w mocy Jego imienia, otrzymujemy łaskę po łasce!

"Mądrość była u Boga i Bogiem była Mądrość... i przyszła do swojej własności... wszystkim tym jednak, którzy Ją przyjęli, dała moc..."

ks. Jarosław Sutryk

EDK 2020

EDK 2010

EDK 2019

edk2019

EDK 2018

edk-2018-logo

EDK 2017

big edk2017

EDK 2016

lnp2016

Ta witryna używa plików cookies zapewnienia pełnej funkcjonalności dla różnych przeglądarek i systemów operacyjnych. index.php?id=5